Aktualności

Profesor Maria Starnawska dołączyła do Rady Programowej

Skład Rady Programowej rocznika powiększył się o wybitną mediewistkę, znawczynię historii Kościoła - dr hab. prof. nadzw. Marię Starnawską z Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie. Serdecznie Panią Profesor witamy i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

Promocja 7 numeru

W dniu 26 listopada 2014 r., w sali sesyjnej Ratusza kolskiego, odbyła się promocja siódmego numeru „Rocznika Kolskiego”.

Siódmy numer "Rocznika Kolskiego" zadedykowany jest Panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi, znanemu kolskiemu regionaliście, z okazji Jego 85. urodzin. Druga część uroczystości poświęcona była właśnie Panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi. Wśród wielu podziękowań, kierowanych na ręce Jubilata, znalazły się również te od współpracowników z Komitetu Redakcyjnego.

Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole. Dziękujemy tak licznie przybyłej publiczności – przyjaciołom Rocznika.

Odwiedzin: 19888